Event Utbildning

Event utbildning

 

Event Marketing och evenemangsledning

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med utveckling, projektledning och produktion inom upplevelseindustrin av både publika evenemang och evenemang inom event marketing.

 

Utbildningen ger kunskaper för arbete i arbetsledande position med helhetsansvar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsorganisation.

 

Du får utveckla din förmåga att tänka kreativt och arbeta gränsöverskridande. Din förmåga att kommunicera med kunder och medarbetare utvecklas i utbildningen, liksom din kunskap om IT-verktyg.

 

Event Marketing och event är en växande bransch med ett ständigt ökat behov av projektledare med utvecklande och inspirerande idéer. Detta har lett till en större efterfrågan på kompetent arbetskraft.

 

Arbetsområdet omfattar alla marknadsföringsformer som handlar om kommunikation, fysiska upplevelser och möten mellan människor.

 

När du gått igenom och slutfört en utbildning för ett jobb som professionell festfixare eller för att jobba med events, möten och upplevelser resulterar detta ofta i att du behöver en snabb start med marknadsföring som vi bistår dig med.

 

Ubildningen vänder sig till dig som vill jobba inom event marketing,festarrangör eller festfixare som egen företagare.

 

Event Marketing

och möteskommunikation är en disciplin som växer både i Sverige och internationellt. Det är en kommunikationsform som både kan stärka varumärket på lång sikt och öka försäljningen här och nu.

 

Internt i organisationer spelar stora och små möten en avgörande roll vid förändrings- och förankringsarbeten. Karaktäristiskt för många event är att kommunikationen sker live vilket ställer särskilt stora krav på professionalitet, kunskap och förberedelser.

 

Kursen vänder sig till dig som helt eller delvis arbetar med eller kommer att arbeta med Event Marketing eller annan möteskommunikation och som vill ha en professionell utbildning inom området.

 

Utbildningen hålls på en övergripande nivå och rymmer inte i någon större utsträckning hur du utför arbetet på detaljnivå. Hit räknas sådant som, hur du utformar inbjudningar, bokar lokaler, väljer leverantörer etc.

 

Vi har ett starkt och beprövat utbildningskoncept som är gångbart både i Sverige , Europa och internationellt. Vi utbildar alla inom kommunikationsbranschen. De som vill in i branschen, de som befinner sig mitt i yrkeslivet, de som siktar mot absoluta toppen. Vi arbetar nära näringslivet för att löpande tillgodose efterfrågade kompetenser. Mycket nära.

 

Det är vår önskan och förhoppning att du efter avslutad utbildning vill samarbeta med oss.

 

Ubildningen är under nykonstruktion

 

 

Copyright Birka Club 2000-2016 © All Rights Reserved